• 1898

  Kuruluş

  Kıl nazar tarihime ister vüzu’al ister iç
  Zemzem icra eyledi Şehinşâh-i Dara-himem
  İş bu tarihim ider bir reşha-i lutfu beyân
  Gündine bu çeşmeyi yapdı Şeh-i derya-kerem

  Sultan II. Abdülhamid, henüz saltanatının ilk yıllarında, İstanbul’un su sorunu ile ilgilenmiş ve öncelikle bendlerden gelen suların arttırılması için çalışmalar başlatmıştı. Bu amaçla 1880 yılında bir komisyon kurdurarak bir araştırma yapılmasını istemiştir. Yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkan sonuç, büyük yaralar alarak savaştan yeni çıkmış olan Osmanlı maliyesinin kaldıramayacağı boyutta idi. Kurduğu komisyonlar ve görevlendirdiği uzmanlar vasıtasıyla bir dizi araştırmalar yaptırdı. Sonuçta Kırkçeşme, Halkalı ve Taksim suları dışında yeni bir isale hattının inşa edlimesi zarureti ortaya çıktı. Yapılan projeye göre Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz’ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır.

 • 1902

  İlk Su

  Tesisin büyük bölümümün tamamlanması 1318/1900 senesi, suyun verilmesi ve resmen kabulü ise 26 Mayıs 1902’dir.

  Eldeki belgeler en azından Nişantaşı’na kadar ilk kesintisiz su verme işleminin aşure günlerine rastlayan Nisan ortalarında gerçekleştiğini göstermektedir. Muhtemelen Serveti- Fünun’da “inşaat ve makinelerin 26 Mayıs’ta resmen teslim alınmasına” dair bir habere istinaden, verilen tarih, suyun verilme tarihi olması gerekmektedir. Bu tarih, makinelerin resmen teslim alındığı ve iki makinenin birden devreye girdiği tarihtir. Zira Haziran ayında Cendere’deki su istasyonunu ziyaret eden Kanburoğlu’nun raporunda, iki makinenin çalışmasını adeta bir dans salonundaki çiftlerin vals yapmalarına benzetmesi, her halükarda Haziran 1902’de Hamidiye suyunun tam kapasite ile İstanbul halkının susuzluğunu gidermek için tecrübe edilmeye başlandığını göstermektedir. Bu membalardan toplanan Hamidiye suyunun günlük debisi 1.200 m3 tür. Ancak burada hatırlatılması gereken diğer bir husus da henüz çeşmelerin ve tevzi borularının tamamlanmamış olduğu ve bu işlemin peyderpey sürdürüldüğüdür. Nisan-Ağustos ayları arasında tecrübesi yapılmış olan sistemin törenle hizmete açılması, Padişah’ın cülüs yıldönümü olan 31 Ağustos 1902 tarihidir.

 • 1950

  Çeşmeler

  Hamidiye suyu kurulduğu günden itibaren çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktaydı.

  Halka 86 bölgede bulunan çeşmelerden başka Yıldız Sarayı’nda 30, Beşiktaş Sarayı’nda 10 olmak üzere toplam 126 çeşmeden verilmekte, ayrıca isale hattı üzerindeki 7 çeşmeyle birlikte toplam 133 çeşmeden dağıtılmaktaydı.

 • 1979

  Şişelenen Sular

  Zaman içerisinde gerek şehrin büyümesi, gerekse sebillerin tahrip olmasıyla bu hizmetin kurulduğu zamandaki gibi sokak sebillerinden yürütülmesi imkansızlaşmıştır. 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmıştır.

  Hamidiye yüz yılı aşkın başarılı bir geçmişe ve tarihsel özelliğe sahiptir. Dönemin çok önemli yatırımlarından olan ve ülke olarak sahip olduğumuz önemli değerlerimizden, Hamidiye Kaynak Suları Tesisleri, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan, Hamidiye Kaynak Suları AŞ tarafından işletilmektedir.

 • 2002

  100.Yıl

  Kaynak suyunun kalitesi ve lezzetinin yanı sıra güvenilir, saygın, yenilikçi kimliğiyle tanınan ve üstün hizmet anlayışıyla takdir gören Hamidiye Kaynak Suları 2002 yılında 100. Yılını kutlamıştır.

  Hamidiye AŞ, Nisan 1902 tarihinden beri suya attığı imza ile gelenekselleşen çizgisini, modern donanımlarla tamamlayarak dünya standartlarında faaliyet gösteren bir şirket konumuna gelmiştir. Günümüzde 30’u aşkın ülkeye su ihraç eden Hamidiye Kaynak Suları, kalitesi, lezzeti ve geniş ürün gamıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında aranan bir marka haline gelmiştir.

 • 2018

  Değişmeyen Lezzet

  20. yüzyılın başında şehre akıtılmaya başlanılan Hamidiye suyu, bugün insanlığın malı olmuş ve gerek ürünlerinin kalitesiyle gerekse tarihi imajıyla ülkemiz sınırlarını aşmıştır.

  Su sektöründe tüm yenilikleri yakından takip eden ve üretim sistemleriyle teknolojik düzeyi en üst noktada bulunan Hamidiye Kaynak Suları, Türkiye’de bir çok ilke imza atmasıyla da ünlüdür.

 • 1898
 • 1902
 • 1950
 • 1979
 • 2002
 • 2018